Supply Chain Management

Supply Chain Management aangeboden door Pentair Thermal Management omvat de planning en het beheer van alle activiteiten die te maken hebben met onderdeleninkoop, materiaalinkoop, transformatie en logistiek. Deze activiteiten worden allemaal uitgevoerd onder de noemer "operational excellence".

Onder het lead-buyer concept zijn de inkopers van Pentair Thermal Management verantwoordelijk voor klant- en/of projectspecifieke aankopen. Het logistiek management wordt volledig gesynchronizeerd met het algemeen projectmanagement.

Daardoor wordt het transport, de opslag en de inventarisatie van de geleverde goederen en diensten vanaf het punt van oorsprong tot het punt van aflevering geregeld met een maximale toegevoegde waarde en kostenoptimalisatie voor de klant.

Distributiecentra

Het standaard productaanbod van Pentair Thermal Management wordt geleverd vanaf onze twee belangrijkste distributiecentra in Californië, VS, en in Leuven, België. De volledige logistiek wordt uitgevoerd met gebruik van geavanceerde planningsmethoden onder de noemer ‘operational excellence'.

Inspired Solutions for a Changing World