Project Management

Alle diensten zouden moeten worden uitgevoerd met gebruik van procedures voor projectmanagement. Dit geldt voor projecten van alle soorten en maten, evenals onderhoudsdiensten, zoals inspecties en noodingrepen. De kritieke factoren voor de regeling van een project zijn kosten, tijd, werkkrachten, informatiestroom en kwaliteit: als deze goed worden geregeld, worden de risico's tot een minimum teruggebracht.

Alle servicecentra van Pentair Thermal Management in Europa volgen dezelfde procedures en gebruiken identieke systemen. Op die manier kan de onderneming de verzochte dienst op efficiënte wijze leveren, en tegelijkertijd voldoen aan de vereisten op het gebied van tijd, kwaliteit en budget (en deze vaak zelfs overtreffen).

De volgende systemen en procedures zijn opgesteld voor de goede opvolging van de belangrijkste factoren:

Veiligheidsbeheer

De invoering van een veiligheidscultuur en een uitgebreid veiligheidsbeheersysteem (VBS) dat is goedgekeurd door veiligheidsspecialisten zoals SCC, VCA, OHSAS 18001 en ROSPA heeft voor Pentair Thermal Management bijgedragen aan een uitstekende staat van dienst met betrekking tot veiligheid.

Kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole (QA/QC)

Pentair Thermal Management heeft een kwaliteitsbeheersysteem ontwikkeld en ingevoerd in overeenstemming met ISO 9001:2000. Het QA/QC-programma zorgt ervoor dat alle producten, diensten en systemen van Pentair Thermal Management van hoogwaardige kwaliteit zijn en de laagst mogelijke eigendomskosten voor de klant hebben.

Projectregeling

Projectregeling is de spil van ieder succesvol project. Deze regeling houdt een project op schema en binnen het budget. Projectregeling omvat kostenbeheersing, projectplanning, documentatie- en informatiebeheer. Deze factoren zijn van essentieel belang voor een effectief projectmanagement.

Organisatie

In heel Europa zijn plaatselijke projectbureaus gevestigd met capaciteiten voor projectmanagement en projectontwikkeling die snel kunnen beantwoorden aan de projectvereisten (zoals uitleg van offertes, technische besprekingen, voortgangsgesprekken, enz.) en die inzicht hebben in de plaatselijke cultuur, taal, specificaties en bedrijfsbehoeften.

Inspired Solutions for a Changing World